Kot uporabnike spletnega mesta www.ravenol.si, vas želimo seznaniti, da bomo vse od vas pridobljene informacije uporabljali izključno za potrebe komuniciranja z vami in davašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo oziroma jih posredovali tretjim osebam. Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkahosebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali letoliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena. Na podlagi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe informiranja o naših aktivnostih in ponudbi ter vas preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi našega podjetja. V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da tako glede njihovega varstva, zavarovanja, vodenja katalogov podatkov in drugih pravic in obveznosti, ki jih Rave olja  d.o.o., kot upravljavec zbirke osebnih podatkov ima, v celoti spoštujemo zakonske določbe.