API – American Petroleum Institute

0

So motorna olja na obeh straneh Atlantika enaka?

V osnovi so, vendar standarde ki temeljijo na razvščanju t.i. API (American Petroleum Institute) klasifikacije, v Nemčiji in na Japonskem razumejo drugače kot v ZDA. Lahko bi rekli, da so motorna olja, proizvedena v Nemčiji, podvržena striktnejši klasifikaciji . Do razlik prihaja v oljih, ki jih API razvršča v skupino III in jih boste v Nemčiji in na Japonskem kupili kot mineralna olja, v ZDA pa kot sintetska!

Poglejmo si ozadje, ki temelji na standardih API (American Petroleum Institute)

Ta ameriška institucija postavlja minimalne standarde, ki jim morajo zadostovati maziva. Predvsem gre za standarde, ki razvrščajo motorna olja v pet skupin, glede na oljno bazo. Večina končnih proizvodov je namreč sestavljenih iz oljne baze, ki lahko izhaja iz fosilnih ogljikovodikov ali je proizvod kemijske sinteze, tem pa proizvajalci dodajo najrazličnejše aditive. Ameriški standardi (API) torej razvrščajo motorna olja – glede na oljno bazo – v naslednje skupine:

  • Skupina I – oljna baza je frakcija destilacije fosilnih ogljikovodikov (nafte), ki jo lahko dodatno obdelajo s topili (rafiniranje) in tako izboljšajo določene lastnosti oljne baze. Dodatna ekstrakcija s topili lahko iz naravne oljne baze odstrani voske in izboljša njegovo odpornost na oksidacijo.
  • Skupina II – gre za frakcijski destilat fosilnih ogljikovodikov (nafte), ki ga dodatno refinirajo in prečistijo s happy wheels pomočjo procesa “hidrokrekinga”*. Gre za odstranjevanje aromatskih in polarnih molekul iz oljne baze s pomočjo hidrogenacije ob visokih temperaturah (400°C) in pritisku (3000 psi); nastali ogljikovodiki so zelo stabilni in izboljšako kakovost maziva.
  • Skupina III – bazna olja iz te skupine imajo podobne lastnosti kot tista iz skupine II, vendar z nadaljnim procesom hidrogenacije (Hydrocracking), dosegajo višje viskoznostne indekse
  • Skupina IV – bazna olja iz te skupine so proizvod kemijske sinteze in jih imenujemo poli-alfa-olefini (PAO)
  • Skupina V – obsega vse oljne baze, ki niso zastopane v skupinah od I do IV. Sem spadajo sintetska olja, ki so kemijsko poli-ole-estri (POE), poli-alkilen-glikoli (PAG) in per-fluoro-poli-alkil-etri (PFPAE).

Zanimivo je različno pojmovanje dveh ključnih oblik motornih olj na obeh straneh Atlantika. Medtem ko olja is skupin I in II tako v Evropi kot v ZDA razvrščajo med mineralna olja, prihaja v skupini III do pomembne razlike; v ZDA namreč razvščajo olja skupine III med sintetska, v Nemčiji in na Japonskem pa je klasifikacija drugačna in gre tukaj za mineralna olja.

Kaj to pomeni? Pomeni da so motorna olja, proizvedena v Nemčiji, podvržena striktnejši klasifikaciji . Z drugimi besedami; motorna olja iz skupine III po API klasifikaciji boste v Nemčiji in na Japonskem kupili kot mineralna olja, v ZDA pa bodo ista olja deklarirali kot sintetska!

Hvala za ogled prispevka.